Triggerpistekäsittely

Mikä on triggerpiste?

Triggerpiste on lihaksessa oleva jännitysalue, joka saattaa aiheuttaa kipua ja häiritä lihaksen toimintaa, sekä aiheuttaa heijastekipua muualle päin vartaloa.

Mitä on triggerpisteen käsittely?

Triggerpistehoito yhdistetään monesti muuhun hierontaan. Itse käsittelyssä triggerpistettä painetaan kunnes lihaksessa oleva piste alkaa rentoutumaan. Paine triggerpisteessä voi aiheuttaa hetkellisen epämukavan tuntemuksen tai kipua ennen kuin lihas rentoutuu.